Historia

Familjen Alzoubi kom till Sverige i 2014 och ville i sitt nya land fortsätta med den gamla familjetraditionen att odla.
2017 ansökte de om att få en odlingsyta i Fastighetskontorets Testbädd för odling i Angered/Gunnilse. Odlingarna gick bra och de ville utöka och arrenderar sedan våren 2018 en betydligt större yta i Olofstorp.